Pričaj besplatno sa svojim prijateljima i rodbinom u inozemstvu!

HappyTel ti omogućuje besplatne razgovore prema fiksnim mrežama svih ovih zemalja:

 • Australia
 • Argentina
 • Austria
 • Belgija
 • Brazil
 • Bugarska
 • Kanada (+ mobilna)
 • Kina (+ mobilna)
 • Hrvatska
 • Češka
 • Danska
 • Francuska
 • Njemačka
 • Grčka
 • Hong Kong (+ mob)
 • Mađarska
 • Irska
 • Italija
 • Nizozemska
 • Novi Zeland
 • Norveška
 • Poljska
 • Portugal
 • Rumunjska
 • Rusija 0,0078 (1. zona)
 • Slovačka
 • Slovenija
 • Španjolska
 • Švedska
 • Švicarska
 • UK
 • USA (+ mobilna)

Svaki put kada nadoplatiš svoj račun minimalnim iznosom od 100,00 kuna poklonit ćemo ti 120 dana besplatnog telefoniranja prema svim zemljama s liste.

A kada 120 dana prođe najbolje od svega je da ćeš i dalje zadržati uplaćen iznos na svojem računu. Jedino što pozivi tada više neće biti besplatni, nego ćemo pozive prema tim zemljama obračunavati prema jednoj od najnižih tarifa na svijetu.

Da bi usluga bila održiva, količina besplatnih razgovora ograničena je na maksimalno 300 minuta tjedno mjereći od ponedjeljka do nedjelje. Ako u tjednu premašiš navedenu količinu razgovora razlika će ti se tarifirati po jednoj od najnižih tarifa na svijetu.