Članak 1. Uvodne odredbe

(1) Sukladno Općim uvjetima poslovanja za javne telekomunikacijske usluge Fenice Telekom Grupe d.o.o. (dalje u tekstu: Opći uvjeti), Fenice Telekom Grupa d.o.o. (dalje u tekstu: FTG) utvrđuje Uvjete korištenja za uslugu HappyTel. Predmet ovih Uvjeta korištenja je utvrđivanje posebnih komercijalnih i tehničkih uvjeta pod kojima korisnik može koristiti pakete predmetne usluge. Ovi se Uvjeti primjenjuju zajedno s važećim Cjenikom FTG-a, Općim uvjetima FTG-a, te drugim odnosnim propisima.

(2) HappyTel usluga (dalje: HappyTel ) temelji se na konvergenciji elektroničkih komunikacijskih usluga nepokretne i pokretne mreže te za punu funkcionalnost pretpostavlja postojanje podatkovnog (GPRS, EDGE, 3G, 4G, WiFi) pristupa internetu te SmartPhone uređaja i/ili Tableta (iOS i/ili Android).

(3) HappyTel uslugu moguće je ugovoriti neovisno o tome da li je korisnik postojeći Pretplatnik FTG-a ili nije. HappyTel je namijenjen za sve korisnike koji imaju odgovarajuće uređaje.

 

Članak 2. Komercijalni uvjeti usluge

(1) Preduvjet za pružanje usluge, jest da korisnik ima vlastiti uređaj s odgovarajućim operativnim sustavom koji podržava korištenje aplikacije. korisniku će se dodijeliti posebna numeracija koja je pogodna i dozvoljena za korištenje predmetne usluge i koja je u skladu s nacionalnim Planom numeriranja. Navedena numeracija sastoji se od pozivnog broja Hrvatske (385), predbroja mreže 74 ili 75 (tzv. osobni broj) nakon kojega se dodjeljuje još 6 znamenki.

(2) HappyTel je dostupan svim korisnicima prema uvjetima prethodnog stavka. Budući da korisnik sam osigurava uređaj na koji će se instalirati aplikacija, FTG ne odgovara za tehnička ograničenja ili nedostatke uređaja koji se mogu odraziti na mogućnost korištenja usluge. U slučaju da FTG ponudi Korisnicima i uređaje za potrebe korištenja usluge, uvjeti korištenja uređaja kao i možebitne ugovorne obveze biti će posebno objavljene u Cjeniku.

(3) Numeracija potrebna za korištenje usluge predstavlja skup negeografskih brojeva koji nisu vezani niti uz jednu geografsku lokaciju te je stoga pozivanjem sa 074 i 075 broja potrebno dodatno birati predbroj geografskog područja ili mobilne mreže ovisno o broju koji se poziva. Pozivi prema inozemstvu upućuju se na uobičajen način biranjem predbroja 00, pa pozivnog broja zemlje, itd.

4) Korisnici HappyTel-a mogu razgovarati s bilo koje lokacije u zemlji i inozemstvu prema cijenama detaljno utvrđenim važećim Cjenikom FTG-a za HappyTel. Cijena naknade uključuje troškove licence za aplikaciju iOS ili Android, troškove dodjele 074 ili 075 numeracije i tarifni model. korisniku se svi troškovi korištenja usluge HappyTel naplaćuju prema cijenama detaljno utvrđenim važećim cjenikom.

(5) U slučaju da korisnik HappyTel uslugu koristi putem mobilnog prijenosa podataka (GPRS, EDGE, 3G, 4G) odabranog mobilnog operatora, troškovi usluge HappyTel-a neovisni su o troškovima odabranog mobilnog operatora za mobilni (GPRS, EDGE, 3G, 4G) prijenos podataka.

(6) Korisnik sklapa jedan ugovor za jedan uređaj na koji može instalirati jednu aplikaciju s pripadajućom licencom i jednim pretplatničkim brojem. Ukoliko korisnik ima više uređaja na koje želi instalirati aplikaciju za uslugu HappyTel, za svaki uređaj mora zasnovati zaseban ugovor te instalirati zaseban primjerak aplikacije s pripadajućom licencom i pripadajućim pretplatničkim brojem. U slučaju oštećenja ili zamjene uređaja putem kojeg se koristi usluga HappyTel, korisnik pod uvjetima iz Cjenika može zatražiti mogućnost instalacije aplikacije na novi uređaj te dodjelu nove licence uz zadržavanje postojeće numeracije.

(7) Besplatnu dodjelu licence za korištenje aplikacije na novom uređaju korisnik može zatražiti protekom roka od 120 dana od ugovaranja usluge ili zadnje dodjele licence.

(8) Obnovu računa s pripadajućim pretplatničkim brojem korisnik može zatražiti najkasnije 90 dana računajući od dana isteka važenja računa. Nakon isteka navedenog roka više nije moguće aktivirati stari pretplatnički broj.

 

Članak 3. Aktivacija usluge

(1) FTG će korisniku omogućiti pristup datotekama za pomoć unutar aplikacije i na internet stranicama FTG-e i na internet stranicama trgovačkih marki FTG-e. Na navedenim stranicama nalazi se opisan proces aktivacije i korištenja usluga. Uslugu aktivira sam korisnik slijedeći upute FTG-a. U slučaju nastupa problema u procesu aktivacije korisnik se može obratiti na Email podrska@happytel.hr. FTG nije ovlašten izvršiti aktivaciju usluge na mobilnim uređajima koji su vlasništvo korisnika.

(2) Korisnici uslugu ugovaraju sukladno odredbama Općih uvjeta poslovanja javnih komunikacijskih usluga FTG-a. Nakon zasnivanja pretplatničkog / prepaid odnosa korisnik preuzima HappyTel aplikaciju za odgovarajući uređaj (putem GooglePlay trgovine ili Apple Store-a). Nakon preuzimanja i instalacije aplikacije na uređaj, potrebno je izvršiti podešavanje korisničkog računa odnosno unos pristupnih podataka (korisničkog imena i zaporke) koje korisniku dostavlja FTG prilikom zasnivanja pretplatničkog / prepaid ugovora. FTG može navedene podatke korisniku dostaviti i putem QR koda. Instalaciju i postavke aplikacije preporučljivo je zbog eventualnih troškova prijenosa podataka koje može naplatiti odabrani mobilni operater izvršiti putem bežične mreže (Wi-Fi), iako je moguća instalacija i putem mobilne podatkovne (GPRS, EDGE, 3G, 4G) mreže.

(3) Postupak aktivacije započinje spajanjem na Internet (GPRS, EDGE, 3G, 4G, WiFi) nakon čega odabirete ikonu HappyTel aplikacije, kada će se na zaslonu uređaja pojaviti polje za unos pristupnih podataka.

(4) Za korištenje usluge kao i promjene u pogledu funkcionalnosti i postavki uređaja, dostupne su korisničke upute kojima se može pristupiti s uređaja ili besplatna korisnička podrška dostupna na Email podrska@happytel.hr

 

Članak 4. Kvaliteta usluge

(1) U slučaju da korisnik koristi uslugu HappyTel posredstvom mobilnog pristupa internetu mobilnog operatora, FTG nije odgovoran za troškove podatkovnog (Internet) prometa koji nastane korištenjem GPRS, EDGE, 3G,4G mreža, kao ni za troškove nastale korištenjem interneta u roamingu. FTG preporuča korisnicima da primjene veći stupanj pažnje pri korištenju usluge, osobito u pograničnim područjima Republike Hrvatske i u inozemstvu.

(2) FTG korisnicima skreće pozornost da prijenos govora putem internetskog protokola ovisi o kvaliteti i propusnosti internet veze. Ako kvaliteta govora nije odgovarajuće kvalitete FTG upućuje korisnike da se obrate besplatnoj službi za korisnike na email: podrska@happytel.hr

(3) HappyTel usluga koncipirana je tako da se s pripadajućom mobilnom aplikacijom za SmartPhone uređaje i Tablete, koristeći algoritme i protokole za prijenos govora putem podatkovnih mreža (VoIP), prilagođava u okvirima mogućnosti prijenosnih tehnologija kako bi osigurala optimalnu kvalitetu. Uzimajući u obzir ograničenja, sama kvaliteta usluge može biti degradirana i može se razlikovati ovisno o brzini i propusnosti internet pristupa.

(4) HappyTel uslugu moguće je koristiti i bez korištenja internetske veze, ali je na taj način funkcionalnost aplikacije umanjena. (nemogućnost primanja dolaznih poziva). Tada se odlazni pozivi uspostavljaju posrednim putem i to biranjem pomoću pristupnog broja. U navedenom slučaju odabrani mobilni operater može naplatiti trošak poziva prema nacionalnom fiksnom geografskom broju.

(5) U pogledu isticanja prigovora, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Općih uvjeta javnih komunikacijskih usluga FTG-a.

 

Članak 5. Pozivi prema hitnim službama (112)

(1) Korisnika se posebno upozorava da koristeći uslugu HappyTel nije moguće ostvariti pozive prema hitnim službama.

(2) Za pozivanje hitnih službi korisnika se upozorava da mora koristiti uređaje u javnoj komunikacijskoj mreži, odnosno mrežu mobilnog operatora.

 

Članak 6. Prihvaćanje Uvjeta korištenja

(1) Potpisivanjem Zahtjeva za uslugu, korisnik potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Uvjeta korištenja te da ih prihvaća u cijelosti.

(2) FTG nije odgovoran za eventualnu štetu koja korisniku može nastati uslijed nepridržavanja ovih Uvjeta korištenja.

 

Članak 7. Završne odredbe

(1) Uvjeti korištenja usluge HappyTel primjenjuju se sukladno Općim uvjetima i objavljuju se putem internet stranice FTG-a. FTG pridržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, kao i izmjene uvjeta utvrđenih važećim Cjenikom uz objavu istih i poštivanje korisničkih prava sukladno Općim uvjetima i primjenjivim zakonskim propisima.

(2) Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od dana njihove objave ili izmjene.

Rijeka, 14.03.2015.